Jag är legitimerad Audionom och specialist inom arbetsrehabilitering med lång erfarenhet av hörselundersökningar och hörselrehabilitering med utprovning av hörapparater och hörselprodukter. Under mina 32 år som verksam Audionom har jag arbetat både i Sverige och utomlands.