Jag erbjuder kliniska tester av din hörsel, öronundersökning och
konsultation vid misstanke om nedsatt hörsel. Resultatet vid
öronundersökning och tester ligger till grund för fortsatt
hörselrehabilitering och/eller hörapparatutprovning.

 

Vill du erbjuda anställda hörseltest?
Med portabel mätutrustning
har jag möjlighet att komma ut till ditt företag för att utföra hörseltest där du är. 

 

 

Jag utför också audiogramtagning för intyg exempelvis för flygcertifikat samt skolbarnsmätningar.