För att undvika bullerskada, tinnitus och ljudkänslighet finns
en mängd olika typer av hörselskydd. Personligt formgjutna
hörselskydd finns avsedda för bl.a. musik, jakt och industri.
Kontakta mig för diskussion kring vilken modell som kan
passa ditt behov bäst.

.