Petra Jansson – Legimiterad audionom

Av Region Skåne auktoriserad audionommottagning.

Jag erbjuder dig snabb och personlig service
inom allt som har med hörsel att göra.

Välkommen!

Hörapparater

Varje öra och varje hörselnedsättning är unik. Vilken hörapparatmodell och tekniknivå som är lämpligast för dig beror på flera faktorer. Tillsammans hittar vi den modell som passar just dig.

Läs mer

Arbetshjälpmedel

Nedsatt hörsel behöver inte vara ett hinder för att prestera fullt ut och vara delaktig en hel arbetsdag. Ibland räcker inte hörapparaterna till och kompletterande hörselprodukter är en lösning.

Läs mer

Service och reparation

Det är av stor vikt att du rengör och underhåller dina hörhjälpmedel. Regelbundet byte av förbrukningsartiklar avsedda för din hörapparat ger stabil drift och bra ljudkvalitet.

Läs mer