Nedsatt hörsel behöver inte vara ett hinder för att prestera
fullt ut och vara delaktig en hel arbetsdag. Ibland räcker inte hörapparaterna till och kompletterande hörselprodukter är
en lösning. Som specialist på arbetshjälpmedel och arbetsrehabilitering hjälper dig med ansökan om finansiering, expertundersökning, utprovning, installation och utbildning.

Jag erbjuder en heltäckande arbetsrehabilitering i fyra steg;

  • Kartläggning
  • Ansökan
  • Expertundersökning med testperiod och utvärdering av hörselprodukter
  • Beslut om finansiering

Är du yrkesverksam med fast anställning kan du ansöka om bidrag från Försäkringskassan. Läs mer här. Du som är arbetssökande har också rätt att få hörselprodukter för att klara din framtida arbetssituation. Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen för rådgivning. Läs mer här.